Varhaiskasvatuksen arviointiseminaari

Varhaiskasvatus

Tervetuloa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin järjestämään arviointiseminaariin, jossa julkaistaan kaksi varhaiskasvatuksen arviointihankkeen raporttia: 
•    Paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa
•    Varhaiskasvatuksen johtamisen nykytila, vahvuudet ja kehittämiskohteet

Aika: 31.10.2023 klo 12–15.30
Paikka: Microsoft Teams -live (tapahtumalinkki lähetetään ilmoittautuneille)

Tilaisuudessa julkaistaan arviointien keskeiset tulokset ja keskustellaan arviointien hyödyntämisestä varhaiskasvatuksen kehittämiseksi.

Karvi on arvioinut vuosina 2022–2023 paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien uudistamisprosessia. Arvioinnilla tuotettiin tietoa paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien päivitysprosessin etenemisestä kunnissa ja yksityisten palveluntuottajien osalta sekä varhaiskasvatusta tarjoavissa toimipaikoissa. Lisäksi selvitettiin, miten inklusiivinen varhaiskasvatus ja lasten tuki toteutuvat varhaiskasvatuksen toimipaikoissa.

Lisäksi Karvi on arvioinut vuosina 2020–2023 suomalaisen varhaiskasvatuksen johtamista ja johtamisjärjestelmiä. Tilaisuudessa julkaistava raportti kattaa kaksivaiheisen arvioinnin toisen vaiheen eli vuodet 2022–2023. Arvioinnin toisessa vaiheessa tuotetaan tietoa päiväkodin johtajien johtamiskokonaisuuksista ja työtehtävistä, varajohtamisen rakenteista ja johtajan työhön kohdistuvista odotuksista.

Tilaisuuden avaa Karvin johtaja Harri Peltoniemi ja opetus- ja kulttuuriministeriön tervehdyksen esittää opetusneuvos Mervi Eskelinen. Tilaisuus järjestetään pääosin suomeksi. Resultaten presenteras kort på svenska.

Ilmoittaudu tilaisuuteen: Linkki

Varhaiskasvatuksen arviointiseminaari

Tiistai 31.10.2023
12.00–15.30
Webinaari
ilmainen