Puuteollisuuden perus- ja ammattitutkinnon arvioinnin kehittämiswebinaari

Ammatillinen koulutus

Puuteollisuuden perus- ja ammattitutkinnon arviointi toteutetaan keväällä 2024. Arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten hyvin opiskelijat ovat saavuttaneet tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet ja millaiset valmiudet he saavat työelämään ja jatko-opintoihin. Lisäksi tarkastellaan koulutuksen järjestäjien pedagogisen toiminnan laatua. Arvioinnin tulokset julkaistaan 4.6.2024, klo.12-14 pidettävässä kehittämiswebinaarissa. 

Lisätietoja: 

johtava arviointiasiantuntija Paula Kilpeläinen (puh. 029 533 5557 / paula.kilpelainen@karvi.fi) ja arviointiasiantuntija Veera Hakamäki-Stylman (puh. 029 533 5555 / veera.hakamaki-stylman@karvi.fi)

Puuteollisuuden perus- ja ammattitutkinnon arvioinnin kehittämiswebinaari

Tiistai 4.6.2024
12.00–14.00
Webinaari
ilmainen