Opinto-ohjauksen arvioinnin väliraportin julkistamiswebinaari

Ammatillinen koulutus Esi- ja perusopetus Lukiokoulutus Vapaa sivistystyö

Karvi arvioi oppivelvollisuuden laajentamisen lakimuutoksen myötä luotuja uusia ja vahvistettuja opinto-ohjauksen muotoja.

Arvioinnilla selvitetään opinto-ohjauksen kokonaisuutta perusopetuksessa, toisella asteella sekä valmentavissa koulutuksissa. Arviointi on osa Karvin vuosien 2020–2023 arviointisuunnitelmaa, ja ensimmäisen vaiheen raportissa tarkastellaan erityisesti opinto-ohjauksen kokonaisuuden sekä uusien ohjauksen muotojen toteutumista ja toimivuutta. Arvioinnin kohteina ovat opinto-ohjauksen riittävyys, ohjaustarpeiden tunnistaminen, resurssien näkyminen opinto-ohjauksen toteuttamisessa sekä opinto-ohjaukseen liittyvän yhteistyön toimivuus kouluissa ja oppilaitoksissa. Ensimmäisen vaiheen arviointiaineistona ovat kyselyt opetus-, ohjaus- ja johtohenkilöstölle, oppilas- ja opiskelijaryhmähaastattelut sekä henkilöstöhaastattelut. Arviointiaineistoa tukevat myös erilaiset rekisteriaineistot. 

Webinaariin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä 

Opinto-ohjauksen arvioinnin väliraportin julkistamiswebinaari

Torstai 16.11.2023
13.00–14.00
Webinaari
ilmainen
Karvi

Lisätietoja

Kati Jokio

Kati Jokio

Arviointiasiantuntija
Yleissivistävä koulutus, Opinto-ohjaus
+358 29 533 5522 Helsinki