Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon ja luontoalan ammattitutkinnon arvioinnin kehittämiswebinaari

Ammatillinen koulutus

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon ja luontoalan ammattitutkinnon arviointi toteutetaan keväällä 2024. Arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten hyvin opiskelijat ovat saavuttaneet tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet ja millaiset valmiudet he saavat työelämään ja jatko-opintoihin. Lisäksi tarkastellaan koulutuksen järjestäjien pedagogisen toiminnan laatua. Arvioinnin tulokset julkaistaan 12.9.2024, klo.12–14 pidettävässä kehittämiswebinaarissa. 

Lisätietoja: 

johtava arviointiasiantuntija Paula Kilpeläinen, paula.kilpelainen@karvi.fi 

arviointiasiantuntija Raisa Hievanen, raisa.hievanen@karvi.fi

 

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon ja luontoalan ammattitutkinnon arvioinnin kehittämiswebinaari

Torstai 12.9.2024
12.00–14.00
Webinaari
ilmainen