Ammatillisen koulutuksen tuottama osaaminen suhteessa ammattikorkeakouluopintojen vaatimuksiin -arvioinnin kehittämiswebinaari

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi parhaillaan, miten ammatillisen koulutuksen suorittaneiden opiskelijoiden osaaminen vastaa ammattikorkeakouluopintojen vaatimuksia. Arvioinnin loppuraportti julkaistaan 25.1.2024.

Tervetuloa keskustelemaan kanssamme arvioinnin alustavista johtopäätöksistä ja kehittämissuosituksista Teamsissa toteutettavaan kehittämisseminaariin torstaina 26.10. klo 9.00–11.30! Seminaarissa haluamme kuulla eri sidosryhmien näkemyksiä arvioinnin tuloksista ennen raportin julkistamista. Tavoitteena on täsmentää ja täydentää aiempien aineistonkeruiden pohjalta muodostunutta kuvaa mm. siitä, millaiset jatko-opintovalmiudet ammatillinen tutkintokoulutus tuottaa, miten ammattikorkeakoulut tukevat ammatillisen tutkinnon suorittaneiden opiskelijoidensa osaamisen kehittymistä ja opinnoissa etenemistä ja miten yhteistyö ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja ammattikorkeakoulujen välillä toimii. Seminaarin osallistujien näkemyksillä on merkittävä rooli lopullisten johtopäätösten ja suositusten muotoilussa.

Liity mukaan: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä 

Tilaisuus pidetään suomeksi ja se on osallistujille maksuton. Pienryhmissä keskusteluun voi osallistua suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Tilaisuus on tarkoitettu opiskelijoille, ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja ammattikorkeakoulujen johdolle ja henkilöstölle, opetushallinnolle, työelämän edustajille sekä muille koulutuksen kehittämisestä kiinnostuneille.

Kehittämisseminaarin ohjelma

9.00 ̶ 9.30 Arvioinnin alustavat johtopäätökset ja kehittämissuositukset

9.30 ̶ 11.00 Työskentelyä pienryhmissä arvioinnin johtopäätösten ja suositusten parissa.

11.00 ̶ 11.30 Keskustelu: mitä pienryhmäkeskusteluista opittiin?

Lisätietoa

arviointiasiantuntija Raisa Hievanen, 029 533 5542, raisa.hievanen@karvi.fi

arviointiasiantuntija Veera Hakamäki-Stylman, 029 533 5555, veera.hakamaki-stylman@karvi.fi

Arvioinnin verkkosivut

Ammatillisen koulutuksen tuottama osaaminen suhteessa ammattikorkeakouluopintojen vaatimuksiin -arvioinnin kehittämiswebinaari

Torstai 26.10.2023
09.00–11.30
Webinaari
ilmainen
Karvi