Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen uusi strategiakausi käynnistää uudet arvioinnit

Blogi Ammatillinen koulutus Esi- ja perusopetus Korkeakoulutus Lukiokoulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Varhaiskasvatus

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen eli Karvin yhteydessä toimii arviointineuvosto, jonka puheenjohtajana minulla on suuri ilo ja kunnia toimia. Arviointineuvosto koostuu laaja-alaisesti koulutuksen ja työelämän edustajista sekä järjestöjen koulutuspoliittisista asiantuntijoista. Kun Karvi itsenäisenä viranomaisena vastaa Suomessa koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kansallisesta arvioinnista, työmme tavoitteena arviointineuvostossa on tuoda toiminnan tueksi erilaisia näkökulmia koulutuksen ajankohtaisista aiheista. 

Ensimmäinen lakiin kirjattu tehtävämme arviointineuvostossa on osallistua Karvin strategiseen suunnitteluun ja laatia opetus- ja kulttuuriministeriölle koulutuksen arviointisuunnitelma vuosille 2024–2027, jossa määritellään millaisia teemoja ja aiheita Karvi arvioi seuraavan neljän vuoden aikana. Karvin työtä vahvasti viitoittava strategia ja arviointisuunnitelma ovat nyt valmiit. Niitä rakennettiin vahvassa yhteisöllisessä prosessissa, jossa sidosryhmät osallistuivat Karvin johdon ja henkilöstön kanssa ihailtavalla tavalla mukaan yhteiskehittämiseen.

Rakennamme koulutuksen arvioinneilla luottamusta kestävään tulevaisuuteen

Ajassa korostuvina haasteina nousivat kuulemisissa esille kokonaisvaltainen hyvinvointi, laadukas koulutus, kestävyysosaaminen ja huoli kansallisesta osaamistasosta. Nämä teemat näkyvät Karvin strategiassa ja tulevissa arvioinneissa. Kaikkia koulutusasteita koskettavia arviointeja tulevat olemaan esimerkiksi opetus, opettajuus ja pedagoginen johtaminen sekä kestävyysosaamisen teemat. 

Pääsemme nyt uuden strategian avulla toteuttamaan vaikuttavaa ja riippumatonta arviointia tukemalla koulutuksen ja kasvatuksen tavoitteita.

Yhteiskunnan ja sivistyksen parhaaksi

Karvin strategiset tavoitteet ohjaavat arviointisuunnitelmaa.   Ensimmäinen strateginen tavoitteemme on etsiä ratkaisuja koulutus- ja osaamistason nostamiseen. Tuotamme ajankohtaista arviointitietoa opettajuudesta, opetuksesta ja pedagogisesta johtamisesta. Oppimistulosten arvioinnit puolestaan antavat pitkän aikavälin tietoa osaamisen tasosta sekä koulutuksen tasa-arvon toteutumisesta.

Toinen strateginen tavoitteemme on edistää sosiaalista, ekologista ja kestävää kehitystä temaattisilla arvioinneilla, jotka koskevat sekä varhaiskasvatusta että kaikkia koulutusasteita. Arvioimme kestävyysosaamisen toteutumista kattavasti yli koulutusasteiden, alle kolmevuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen toteutumista, lukiokoulutuksen järjestämisen reunaehtoja, työllistymistä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaan sivistystyön yhteiskunnallista merkitystä. 

Kolmantena strategisena tavoitteenamme on tukea koulutuksen ja varhaiskasvatuksen laadun jatkuvaa kehittämistä. Tavoitteenamme on laadun arvioinnin avulla edistää suomalaisen koulutusjärjestelmän toimivuutta ja lisätä vaikuttavia kehittämistoimenpiteitä.

Lisäksi tuotamme tietoa ja rakennamme ymmärrystä laajoista systeemisistä kokonaisuuksista, mikä edellyttää ison kuvan hahmottamista ja arviointitiedon tuottamista eri näkökulmista. Vaikuttavissa arvioinneissa lähtökohtina ovat ajankohtaisuus ja tulevaisuuden osaamistarpeet. Tavoitteenamme on, että arviointimme tuloksia hyödynnetään niin koulutuksen järjestäjien toiminnan kehittämisessä kuin merkittävissä yhteiskunnallisissa päätöksissä.

Kuva Karvin strategiasta, josta näkyvät Karvin visio, strategiset tavoitteet ja arvot.

Karvin strategia

Karvin verkkosivuilta voit seurata arviointien edistymistä ja ajankohtaisia uutisia: www.karvi.fi

Lue lisää: Arviointisuunnitelma 2024–2027

Keskustele kirjoituksesta Karvin Facebook-sivulla

Teksti:

Karvin arviointineuvoston puheenjohtaja ja Laurea-ammattikorkeakoulun rehtori, FT Jouni Koski

Jouni Koski

FT, Karvin arviointineuvoston puheenjohtaja, rehtori Laurea-ammattikorkeakoulu