Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien yhteyshenkilöiden tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
PL 380 (Hakaniemenranta 6)
00531 HELSINKI

kirjaamo@karvi.fi
+358 29 533 5500

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava Jyrki Tuohela
tietosuoja@oph.fi

Miksi henkilötietojasi käsitellään ja mistä tiedoista on kyse?

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) tekee varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen arviointeja osana lakisääteisiä tehtäviään. Arvioinnit pohjautuvat yleensä kysely- ja testiaineistoihin.

Yhteystietojen käsittely on tarpeen Karvin lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi. Yhteystietoja käytetään arviointitoiminnasta tiedottamiseen.

Mistä saamme henkilötietosi?

Karvi on saanut yhteystietosi yhteyshenkilökyselyiden avulla, julkisilta verkkosivuilta tai Opetushallituksen Opintopolku-palvelusta.

Ketkä käsittelevät henkilötietojasi ja luovutetaanko niitä johonkin?

Tietojasi käsittelevät yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen yksikön virkamiehet. Karvi käyttää harkintaansa tietojesi luovutuksessa viranomais- ja tutkimuskäyttöön vallitsevien tietosuojaperiaatteiden mukaisesti.

Kauanko henkilötietojasi säilytetään?

Yhteystietoja säilytetään niin kauan, kunnes yhteyshenkilö vaihtuu tai tiedot muuten muuttuvat. Tietojen muuttuessa aiemmat tiedot poistetaan.

Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi suhteen?

Sinulla on oikeus pyytää Karvilta pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista, jos niissä on virhe. Sinulla on myös oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.