Tietosuojaseloste tapahtumaan ilmoittautuvalle

Tiedoksi tapahtumaan ilmoittautuvalle

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

PL 380 (Hakaniemenranta 6)
00531 HELSINKI

kirjaamo@karvi.fi

+358 29 533 5500

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava Jyrki Tuohela
tietosuoja@oph.fi

Miksi henkilötietojasi käsitellään ja mistä tiedoista on kyse? Mistä saamme henkilötietosi? 

Henkilötietoja käytetään Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) tapahtumasta tiedottamiseen. Kyseessä ovat ne tiedot, jotka ilmoittautuessasi annat. Pyydettyjä tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite, organisaatio ja työtehtävä. Ilmoittautujan tulee täyttää vähintään sähköpostiosoitteensa ilmoittautuakseen tapahtumaan. 

Ketkä käsittelevät henkilötietojasi ja luovutetaanko niitä johonkin? 

Tietoja käsittelevät tapahtuman järjestämiseen nimetyt vastuuhenkilöt. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

Kauanko henkilötietojasi säilytetään? 

Yhteystietoja säilytetään tapahtumaan tai sen vaatiman jälkitiedotuksen päättymiseen asti. Tämän jälkeen tiedot poistetaan. 

Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi suhteen?

Sinulla on oikeus pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista, jos niissä on virhe. Voit myös pyytää tietojen poistamista, mutta tällöin emme voi tiedottaa sinulle ko. tapahtumasta. Sinulla on myös oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuojaasetusta.