Korkeakoulujen yhteyshenkilöiden tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

PL 380 (Hakaniemenranta 6)
00531 HELSINKI

kirjaamo@karvi.fi
+358 29 533 5500

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava Jyrki Tuohela
tietosuoja@oph.fi

Miksi henkilötietojasi käsitellään ja mistä tiedoista on kyse?

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) tekee koulutuksen arviointeja osana lakisääteisiä tehtäviään. Arvioinnit pohjautuvat yleensä kysely- ja testiaineistoihin.

Yhteystietojen käsittely on tarpeen Karvin lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi. Yhteystietoja käytetään arviointitoiminnasta tiedottamiseen ja yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa.

Mistä saamme henkilötietosi?

Karvi on saanut yhteystietosi yhteyshenkilökyselyiden avulla tai julkisilta verkkosivuilta.

Ketkä käsittelevät henkilötietojasi ja luovutetaanko niitä johonkin?

Tietojasi käsittelevät korkeakoulutuksen ja vapaan sivistystyön osaamisyksikön virkamiehet. Tietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Kauanko henkilötietojasi säilytetään?

Yhteystietoja säilytetään niin kauan, kunnes yhteyshenkilö vaihtuu tai tiedot muuten muuttuvat. Tietojen muuttuessa aiemmat tiedot poistetaan.

Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi suhteen?

Sinulla on oikeus pyytää Karvilta pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista, jos niissä on virhe. Sinulla on myös oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.