Hevostalouden perustutkinto

Ammatillinen koulutus

2015–2018

Hevostalouden perustutkinnossa opiskelijoiden yleisin arvosana oli hyvä. Koulutuksen järjestäjät tekevät paljon yhteistyötä keskenään ja työelämäläheisyyden kehittäminen on hyvin käynnissä. Työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamisen kehittämiselle on kuitenkin tarvetta.

Hevostalouden perustutkinnon oppimistulokset arvioitiin 2015-2018. Arviointiaineisto koottiin näyttöjen arvosanoista ja niiden järjestämistä kuvaavasta aineistosta. Arvioinnissa oli mukana noin 340 opiskelijaa ja kaikki 8 kyseistä tutkintoa tarjoavaa koulutuksen järjestäjää.

Kansallinen loppuraportti valmistui vuonna 2019.

Liittyvät julkaisut ja sisällöt

Tiedote arvioinnin tuloksista (linkki päivittyy)
Raportti: Ammatillinen osaaminen hevostalouden perustutkinnossa (PDF) (linkki päivittyy)

Webinaari hevostalouden oppimistulosarvioinnin tuloksista 29.4.2019

Diasarja: webinaari hevostalouden oppimistulosarvioinnin tuloksista (PDF)

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointien yhteyshenkilöt:

Paula Kilpeläinen

Johtava arviointiasiantuntija
Ammatillinen koulutus
+358 29 533 5557 Helsinki
Veera Hakamäki-Stylman

Veera Hakamäki-Stylman

Arviointiasiantuntija
Ammatillinen koulutus
+358 29 533 5555 Helsinki