Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto

Ammatillinen koulutus

2012–2015

Tekstiili- ja vaatetusalalla opiskelijoiden yleisin arvosana oli kiitettävä. Koulutuksen työelämälähtöisyys toteutui  kohtalaisesti. Tutkinnon tavoitteiden mukaisia työssäoppimispaikkoja alalla oli saatavilla melko hyvin, mutta näytöt järjestettiin pääsääntöisesti oppilaitoksissa, ja vain vajaa kolmannes näytöistä toteutettiin työelämässä.
 

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon oppimistulosten arviointi toteutettiin 2012–2015. Arviointiaineisto koottiin ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden järjestämistä kuvaavasta täydentävästä aineistosta. Arvioinnissa oli mukana kaikkiaan 19 koulutuksen järjestäjää ja 310 opiskelijaa.

Kansallinen loppuraportti valmistui vuonna 2016.

Liittyvät julkaisut ja sisällöt

Tiedote arvioinnin tuloksista (linkki päivittyy)
Raportti: Ammatillinen osaaminen tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnossa (PDF) (linkki päivittyy)

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointien yhteyshenkilöt:

Paula Kilpeläinen

Johtava arviointiasiantuntija
Ammatillinen koulutus
+358 29 533 5557 Helsinki
Veera Hakamäki-Stylman

Veera Hakamäki-Stylman

Arviointiasiantuntija
Ammatillinen koulutus
+358 29 533 5555 Helsinki