Ajankohtaista

Lausunto
Diaarinumero OPH-830-2021 Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) kiittää mahdollisuudesta antaa asiantuntijalausuntonsa koskien Lukiodiplomiselvitystä 2020. Karvin huomiot…